Działalność Biura Interwencji Obywatelskich

Komunikat

                Biuro Interwencji Obywatelskich rozpoczęło działalność na początku grudnia 2016 roku. Siedziba Biura znajduje się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 30.

Od momentu rozpoczęcia działalności Biuro zaangażowało się w sprawy obywateli w różnych rejonach Polski. Zaangażowaliśmy się w sprawę sołtysa z Grabówki pod Białymstokiem zapewniając pomoc adwokatów, którzy prowadzą sprawę. Dla zainteresowanych pomocą prawną protestujących w Warszawie i Krakowie przeprowadziliśmy spotkania z adwokatem celem poinformowania o przysługujących prawach i obowiązkach, a także przygotowania do ewentualnego kontaktu ze strony policji lub prokuratury. W niektórych przypadkach protestujący otrzymali wezwania do stawiennictwa przed ww. instytucjami. W razie potrzeby Biuro może zapewnić pomoc w czasie przesłuchania. Jesteśmy także w kontakcie z osobą poszkodowaną przez policję po wydarzeniach w Ełku. Biuro jest także w kontakcie z mieszkańcami protestującymi w Dobrzeniu Wielkim.

Z Biurem Interwencji Obywatelskich można również kontaktować się oraz zgłaszać sprawy poprzez biura regionalne Platformy Obywatelskiej RP oraz  biura posłów i senatorów PO RP.