Sejmowa debata nad nowelizacją Kodeksu Karnego ws. penalizacji tortur

27 września mieliśmy do czynienia z testem jakości państwa i demokracji.

Zadaliśmy kardynalne pytanie,m komu to państwa ma służyć. W jaki sposób ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoim obywatelom?

Platforma Obywatelska złożyła projekt nowelizacji Kodeksu Karnego, który penalizuje oraz definiuje tortury.

Projekt w swych intencjach jest ponadpartyjny, bo gwarantujący nam wszystkim bezpieczeństwo.

1702